Đội ngũ chuyên gia

Bác sĩ CK2 Nguyễn Thị Nhuần

5

Phó giám đốc chuyên môn – Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc

Bác sĩ CK2

Lương Y Đỗ Minh Tuấn - Tấm Gương Tiêu Biểu Của Nền Y Học Cổ Truyền Việt Nam

Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn

DrVitamin Hà Nội

5

Giám đốc Chuyên môn Hệ thống Nhà thuốc Nam gia truyền Đỗ Minh Đường

Bác sĩ

Hình ảnh bác sĩ Lê Thị Phương

Thầy Thuốc ưu tú. Bác sĩ CKII Bác Sĩ Lê Thị Phương

Phó Giám đốc chuyên môn tại Nhất Nam Y Viện

Thầy Thuốc ưu tú. Bác sĩ CKII