Đội ngũ chuyên gia

Thạc sĩ. Bác sĩ Nguyễn Phượng

DrVitamin – Nền Tảng Liên Kết Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Diện

5

Founder DrVitamin

Thạc sĩ. Bác sĩ

Bác sĩ CK2 Nguyễn Thị Nhuần

DrVitamin – Nền Tảng Liên Kết Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Diện

5

Phó giám đốc chuyên môn – Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc

Bác sĩ CK2

Bác sĩ CKI Phạm Phi Long

DrVitamin – Nền Tảng Liên Kết Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Diện

5

Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh

Bác sĩ CKI

Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn

DrVitamin – Nền Tảng Liên Kết Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Diện

5

Giám đốc Chuyên môn Hệ thống Nhà thuốc Nam gia truyền Đỗ Minh Đường

Bác sĩ

Thầy thuốc ưu tú. Bác sĩ CK I Doãn Hồng Phương

4

Giám đốc Chuyên môn Trung tâm Đông phương Y pháp

Thầy thuốc ưu tú. Bác sĩ CK I

Thầy Thuốc ưu tú. Bác sĩ CKII Bác Sĩ Lê Thị Phương

DrVitamin – Nền Tảng Liên Kết Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Diện

5

Phó Giám đốc chuyên môn tại Nhất Nam Y Viện

Thầy Thuốc ưu tú. Bác sĩ CKII